ambargoyu kaldırmak

ambargoyu kaldırmak

ambargo ile ilgili yasaklamayı kaldırmak.


ambargoyu kaldırmak için benzer kelimeler


ambargoyu kaldırmak, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'b', 'a', 'r', 'g', 'o', 'y', 'u', ' ', 'k', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ambargoyu kaldırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrıdlak uyograbma diziliminde gösterilir.