AME ile biten kelimeler

AME ile biten veya sonunda AME olan kelimeler 125 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ame aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ame anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AME ile biten kelimeler

24 harfli

kanun hükmünde kararname

18 harfli

dâhilî talimatname, muhtasar beyanname

17 harfli

umumi vekâletname

16 harfli

dâhilî nizamname

15 harfli

teknik şartname, ticari şartname

13 harfli

Dynamic Frame, fütüvvet-name, muvafakatname

12 harfli

muhabbetname, mukavelename, ta`limâtnâme, teknik ikame, teşekkürname, tıklatkılame, vasiyyetnâme

11 harfli

ehliyetname, kefaletname, kıyafetname, menakıpname, muahedename, muahezename, müdafaaname, nasihatname, sefaretname, seyahatname, silsilename, siyasetname, şehadetname, şikâyetname, taahhütname, talimatname, tavsiyename, taziyetname, telgrafname, vasiyetname, vekâletname, ...

10 harfli

ağır esame, baytarname, Cryptogame, havalename, icazetname, istidaname, istifaname, itimatname, ruhsatname, şecerename, takdirname, tandırname, tasdikname, temlikname, vakayiname

9 harfli

beyanname, davetname, fetihname, iddianame, ihbarname, ihtarname, ithafname, ithamname, kanunname, kararname, nizamname, selâmname, şâdetlame, tabirname, talepname, talimname, tarifname, vakıfname, zabıtname, zeyilname

8 harfli

ahidnâme, ahitname, amanname, beazlame, beltrame, celpname, elemsame, emirname, haylname, ibraname, izahname, izinname, nickname, Oğuzname, pendname, sakiname, şartname, tutiname

7 harfli

bahname, cangame, esbname, falname, galsame, habname, hengâme, ruzname, salname, surname, şehname

6 harfli

allame, dolame, harame, hohame, kelâme, mesame, şemame, yürame

5 harfli

azame, emame, esame, idame, ikame, imame

4 harfli

came, gâme, hame, kame, lame, name, şame

3 harfli

ame

Kelime Ara