Amerikan güldürüsü

Amerikan güldürüsü İng. American comedy

Sinema Avrupa vodvilleri, Broadway oyunları ile sessiz sinema çağındaki Amerikan savruklamalarının birleşmesinden oluşan bir tür. En önemli çağı 1934-39 arasında yer alan bu türün başlıca özellikleri şunlardır: Yer yer gülütler, nüktelerle bezenmiş hafif bir konu, hızlı bir dizem, canlı bir oyun, genellikle tiyatroyu andıran bir görünçlükleme, Amerikan yaşayışının çeşitli özelliklerinin çok kez alaylı, arada bir yergili anlatımı, yine çok kez yapmacık bir iyimserlik, her şeyi tatlıya bağlama eğilimi.


Amerikan güldürüsü için benzer kelimeler


Amerikan güldürüsü, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'm', 'e', 'r', 'i', 'k', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ü', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
Amerikan güldürüsü kelimesinin tersten yazılışı üsürüdlüg nakiremA diziliminde gösterilir.