Amerikan yardımı

Amerikan yardımı İng. US aid Fr. aide des Etats-Unis

Amerikan yardımı için benzer kelimeler


Amerikan yardımı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'm', 'e', 'r', 'i', 'k', 'a', 'n', ' ', 'y', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
Amerikan yardımı kelimesinin tersten yazılışı ımıdray nakiremA diziliminde gösterilir.