amfizemli idrar torbası yangısı

amfizemli idrar torbası yangısı İng. emphysematous csytitis

Köpek ve kedilerde, şeker hastalığında, bakterilerin şeker moleküllerini parçalamasından kaynaklanan gaz oluşturmasıyla belirgin idrar torbası yangısı. Radyografide idrar torbasında bulunmaması gereken gaz görüntüsü görülür.


amfizemli idrar torbası yangısı için benzer kelimeler


amfizemli idrar torbası yangısı, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'f', 'i', 'z', 'e', 'm', 'l', 'i', ' ', 'i', 'd', 'r', 'a', 'r', ' ', 't', 'o', 'r', 'b', 'a', 's', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
amfizemli idrar torbası yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay ısabrot rardi ilmezifma diziliminde gösterilir.