amper

amper Fr. ampère

a. fiz. Elektrik akımında şiddet birimi.


amper Fr. ampère

(fizik)


amper, A İng. ampere, A

Sinema/TV. Elektrik akımının yeğinlik birimi.


amper İng. ampere

Bir iletkenin herhangi bir noktasından bir saniyede geçen elektrik yükü miktarı.


amper, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'e', 'r', şeklindedir.
amper kelimesinin tersten yazılışı repma diziliminde gösterilir.