ampir

ampir Fr. empire

a. esk. Fransa'da ortaya çıkıp daha sonra Avrupa'ya yayılmış olan yapı, mobilya, giyim vb.ne ait bir üslup: “Ampir koltuklu, keten masa örtülü bir lokantaydı.” -S. Erez.


ampir için benzer kelimeler


ampir, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'i', 'r', şeklindedir.
ampir kelimesinin tersten yazılışı ripma diziliminde gösterilir.