ampirist

ampirist Fr. empiriste

sf. fel. Deneyci.


ampirist, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'i', 'r', 'i', 's', 't', şeklindedir.
ampirist kelimesinin tersten yazılışı tsiripma diziliminde gösterilir.