ampirizm

ampirizm Fr. empirisme

a. fel. Deneycilik.


ampirizm Fr. empirisme

Tüm bilgilerimizin deneyimlerimizden kaynaklandığını savunan öğreti.


ampirizm, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'i', 'r', 'i', 'z', 'm', şeklindedir.
ampirizm kelimesinin tersten yazılışı mziripma diziliminde gösterilir.