ampisilin

ampisilin İng. ampicillin

C16H19O4N3S .3H2O kapalı formülünde, R grubunun C6H5CH(NH2) olduğu , Gram negatif ve Gram pozitif bakterilere karşı etkin olan ve ß-laktamaz ile etkisiz hale gelen bir penisilin türevi .


ampisilin İng. ampicillin

Penisilin grubu bir antibiyotik.


ampisilin İng. ampicillin

Hem ağız hem de parenteral yolla kullanılan penisilin türevi ilaç.


ampisilin, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'i', 's', 'i', 'l', 'i', 'n', şeklindedir.
ampisilin kelimesinin tersten yazılışı nilisipma diziliminde gösterilir.