amplikon

amplikon İng. amplicon

Çoğaltılan gen ürünü.


amplikon İng. amplicon

Çoğaltılan gen ürünü.


amplikon İng. amplicon

Polimeraz zincir reaksiyonuyla amplifikasyondan sonra oluşan DNA ürünleri.


amplikon, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'l', 'i', 'k', 'o', 'n', şeklindedir.
amplikon kelimesinin tersten yazılışı nokilpma diziliminde gösterilir.