amplitak

amplitak İng. amplitaq

Polimeraz zincir tepkimesinde kullanılan ısıya dayanıklı polimeraz enzimi.


amplitak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'l', 'i', 't', 'a', 'k', şeklindedir.
amplitak kelimesinin tersten yazılışı katilpma diziliminde gösterilir.