ampul

ampul, -lü Fr. ampoule

a. 1. İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe: “Karşımdaki duvara takılmış iki ampulden biri sönüktü ve bir gözü kırpılmış bir insan gibi bana bakıyordu.” -K. Bilbaşar. 2. İçinde sıvı durumda ilaç bulunan, kapalı cam tüp.


ampul İng. bulb

Işıyıcı maddeyi saran saydam ya da yarı saydam kılıf. Not: Endüstride akkor lamba ampulu: Kavanoz.


ampul İng. ampulla

1. Zardan yapılmış herhangi bir kesecik. 2. Omurgalılarda kulağın yarım daire kanallarının uçlarındaki genişlemiş yapılar. 3.Derisi dikenlilerde su kanal sistemine bağlı halka kanal üzerindeki küçük iç su depoları. 4.Keski solungaçlılarda duygu kanallarının uçlarındaki kesecikler. 5.Dişilerde Fallop kanalının bir parçası. 6.Erkeklerde vas deferensin bir kısmı. 7.Böceklerde Malpighi tüplerinin bağırsağa bağlandığı bölge. Ampulla.


ampul Osm. mecel

(biyoloji, zooloji)


ampul İng. Ampulla

1. Zardan yapılmış bir kesecik; 2. Omurgalı hayvanlarda kulağın yarım çember kanallarının uçlarındaki genişlemiş yapılar; 3. Derisidikenlilerde su kanal sistemindeki ambulakral ayakçıların çember kanal tabanında bulunan ve depo görevi oları küçük şişkinlikler.


ampul için benzer kelimeler


ampul, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'u', 'l', şeklindedir.
ampul kelimesinin tersten yazılışı lupma diziliminde gösterilir.