ampulla ossea

ampulla ossea İng. ampullae osseae

anat. İç kulakta, yarım halka kanallarda görülen şişkinlikler.


ampulla ossea için benzer kelimeler


ampulla ossea, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'p', 'u', 'l', 'l', 'a', ' ', 'o', 's', 's', 'e', 'a', şeklindedir.
ampulla ossea kelimesinin tersten yazılışı aesso allupma diziliminde gösterilir.