amura

amura

Kayık yelkenlerinin baş tarafı.


amura, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'u', 'r', 'a', şeklindedir.
amura kelimesinin tersten yazılışı aruma diziliminde gösterilir.