ANI ile biten kelimeler

ANI ile biten veya sonunda ANI olan kelimeler 1748 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

anı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ANI ile biten kelimeler

25 harfli

Bayesçi olabilirlik oranı, beş yıllık kalkınma planı, Bir pürüzmanın ökül alanı, borcun yeniden finansmanı, cari sermaye-hasıla oranı, çam sakızı çoban armağanı, deniz kuvvetleri komutanı, emek gücüne katılım oranı, en küçük değişirlik oranı, Güney Avrupa dişli sazanı, kılcal damar dolum zamanı, mükâfâtlı müsâbaka i`lânı, planlanan reel faiz oranı, tayfsal ışıklılık çarpanı, yaratmacının içten yasanı, yaratmacının öznel yasanı, Yeni Zelanda kocapapağanı

24 harfli

arıtım (katsayısı) oranı, asli normal vektör alanı, Ayastefanos Bulgaristanı, beklenen enflasyon oranı, eşleksel durgunluk alanı, ikincil dik vektör alanı, kentcil (sayrılık) oranı, koca sömürgen saldırganı, koşulsuz Schauder tabanı, marjinal iç getiri oranı, matrisin ij-inci elemanı, net sermaye-hasıla oranı, niceleyicinin etki alanı, ortalama iç getiri oranı, ölçeklenemez tutum alanı, özetçe uzmanı, öz uzmanı, sağa abomazum deplasmanı, sayfa adresi veri tabanı, Sibirya sıçrayan tavşanı, sistem kayıt veri tabanı, sola abomazum deplasmanı, ...

23 harfli

anatomik–patolojik tanı, asılı yankıdüzen tavanı, Baruch-lilienthal planı, cismin cebirsel elemanı, ex-ante reel faiz oranı, ex-post reel faiz oranı, gangliyon hücre katmanı, geometrik serinin oranı, gerçek sıkıştırma oranı, hidrojen-subuğusu oranı, iş gücüne katılma oranı, Kaliforniya denizaslanı, kapasite kullanım oranı, karbondioksit absorbanı, kredi faiz oranı tavanı, miknatısın kuvvet alanı, miyeloid/eritroit oranı, patolojik-anatomik tanı, plazma amino asit oranı, rivayet birleşik zamanı, sermayenin getiri oranı, ...

22 harfli

Avrupa araştırma alanı, balık yumurtlama alanı, bireysel gelişme planı, damızlık kümes hayvanı, donanım ayırma katmanı, dönermıknatıslık oranı, düzgün yansıma çarpanı, eşleksel yağmur ormanı, gümrük dairesi başkanı, hikâye birleşik zamanı, iç hastalıkları uzmanı, işgücüne katılım oranı, işgücüne katılma oranı, kâr payı dağıtım oranı, karma kipli etki alanı, karmaşık sayılar alanı, kazasker ikindi divanı, kedi bağırsak solucanı, koordinat vektör alanı, köpek bağırsaksolucanı, orman alaca ağaçkakanı, ...

21 harfli

Afrika cırtlak sıçanı, akıntı duygusu organı, Amerikan orman çıbanı, Avrupa Ekonomik Alanı, beklenen getiri oranı, besin maddeleri oranı, binormal vektör alanı, borç ödeme gücü oranı, Brezilya orman çıbanı, de Sitter uzay zamanı, denge enflasyon oranı, dış borç servis oranı, dış ticaret çoğaltanı, dışa bağımlılık oranı, dışsatım önfinansmanı, elektron bombardımanı, etiyopatogenetik tanı, etkin vergileme oranı, geçici depolama alanı, geçmiş olsun armağanı, hayvan besleme uzmanı, ...

20 harfli

Afrika cırlak sıçanı, aktif kârlılık oranı, Avrupa Adalet Divânı, bakteriyoloji uzmanı, Birinci Sanayi Planı, biyolojik faiz oranı, borç-özsermaye oranı, Bosna-Hersek Buhranı, büyük ormanbahçıvanı, çifteker yarış alanı, denk bütçe çoğaltanı, doğal değerler alanı, doğal işsizlik oranı, doğrusal uzay tabanı, düzgün geçme çarpanı, efektif himaye oranı, efektif koruma oranı, en geniş yapım alanı, erkek eşeylik organı, faiz karşılama oranı, fiyat kâr payı oranı, ...

19 harfli

1947 Kalkınma Planı, abomazum deplasmanı, bel gözü kası alanı, bilinç akışı romanı, borç-özkaynak oranı, “briquet” kankıranı, çevrimdışı ağ ajanı, dağ kuyruksallayanı, dağıtık veri tabanı, değer düşme çarpanı, değişken faiz oranı, dev böbrek solucanı, dış ticaret çarpanı, dışsatım prelevmanı, disponibilite oranı, doğru-uzaysı tabanı, düzgün vektör alanı, en düşük faiz oranı, Endonezya gergedanı, enuygun vergi oranı, fiyat temettü oranı, ...

18 harfli

Âdem (Adam) oğlanı, antijakoben isyanı, arka dingil kovanı, asalakbilim uzmanı, asgari ödeme oranı, Avrupa para yılanı, başabaş faiz oranı, bilgi yordam alanı, bilgisayar korsanı, cari hesap cüzdanı, dalgalı faiz oranı, denk bütçe çarpanı, dışa açıklık oranı, dışalım prelevmanı, dışsatım çoğaltanı, dikdörtgenin alanı, doğal büyüme oranı, etken koruma oranı, faiz kazanma oranı, fiyat kazanç oranı, görünür tayf alanı, ...

17 harfli

abecesizlik oranı, ardıl bahis oranı, artık değer oranı, aşınma payı oranı, ateşlik yalıtkanı, Avrupa ombudsmanı, Avrupa Para Alanı, bağımsızlık ilanı, bağırsak solucanı, balık üreme alanı, Bancroft solucanı, Bankroft solucanı, başıboşlar romanı, bebek ölümü oranı, belgebilim uzmanı, Bileziktik tabanı, bilinçaltı romanı, borç servis oranı, böcekbilim uzmanı, bulaşık deterjanı, buzağı ölüm oranı, ...

16 harfli

Ackernechtorganı, Afrika gergedanı, alıntının zamanı, “amboine” çıbanı, anlık ölüm oranı, at kılı solucanı, atom barış planı, aydınlatma alanı, azalan kâr oranı, bağıntı artalanı, bağırsaksolucanı, bahçe uyuklayanı, bahçe uyuklıyanı, başlangıç ekranı, bataklık kaymanı, belediye başkanı, bostan patlıcanı, cankurtaran çanı, Cholesky çarpanı, CroMagnon insanı, çökertme dalyanı, ...

15 harfli

Ahtisaari planı, Akdeniz kalkanı, Alanların oranı, altkültür alanı, Amazon papağanı, Amerika tavşanı, asit test oranı, bağıntı önalanı, baykuş papağanı, belgelik uzmanı, benzerlik oranı, Bernstein Planı, beslenme uzmanı, beslenme zamanı, Beveridge planı, boğmaca çöpcanı, borazan hayvanı, boşaltım organı, boşaltma limanı, brasdor sıkmanı, buğday solucanı, ...

14 harfli

Afrika ceylânı, ağız kankıranı, akyuvar kıranı, almaşım tabanı, alt etki alanı, Amerikan Planı, ana etki alanı, angora tavşanı, Ankara tavşanı, arpacık soğanı, aya tümse yanı, bağlama limanı, balık sırtlanı, Belçika İsyanı, benzeşim oranı, beslenme oranı, bezelye samanı, bezzez dükkânı, bireyler alanı, Bojanus organı, bölümce romanı, ...

13 harfli

A+T/G+S oranı, Acheson planı, açıklık oranı, Akritas planı, aktarma alanı, andız katranı, ardıç katranı, avlama zamanı, avlanma oranı, ayı baldıranı, Bağdat çıbanı, bağıntı alanı, Baladur planı, banka cüzdanı, basuk darmanı, besleme oranı, biçim çarpanı, birikme alanı, birikme oranı, Biskra çıbanı, Boksör İsyanı, ...

12 harfli

acem şeytanı, acemi oğlanı, alay meydanı, alçı katmanı, apar yavşanı, arap tavşanı, arıtım oranı, armutkaplanı, atlama alanı, aydın urganı, ayırıcı tanı, ayran kovanı, badaz samanı, bakla samanı, banyo kazanı, baro başkanı, baru kalkanı, Baruch Planı, başarı oranı, bebek ayranı, beklem oranı, ...

11 harfli

a - katmanı, ada tavşanı, Adam oğlanı, Adamharmanı, ağaç yılanı, ağız nişanı, ağız padanı, akşam ezanı, anlam alanı, Annan Planı, Arap isyanı, arapdavşanı, arep şivanı, arpa samanı, at solucanı, AT/GC oranı, atom zamanı, ayak divanı, ayak tabanı, b - katmanı, bahis oranı, ...

10 harfli

... azmanı, ada soğanı, ağ katmanı, ağa divanı, ağız alanı, akşam tanı, algı alanı, alma oranı, Ardıçalanı, arı kovanı, Armutalanı, at meydanı, atsolucanı, av hayvanı, avro alanı, Avşaralanı, ay harmanı, ayaktabanı, ayı soğanı, Bademalanı, bas dabanı, ...

9 harfli

-den yanı, ad tabanı, adasoğanı, Ağız yanı, alagaranı, alağaranı, Argıthanı, Arıkovanı, at oğlanı, atmeydanı, Ayvaalanı, bağurganı, başkoçanı, belkolanı, Bıçkıyanı, buka yanı, Cumaalanı, çaykazanı, dağsıçanı, devkazanı, ebeyılanı, ...

8 harfli

adı sanı, Alayhanı, alt yanı, aygaranı, aykaranı, ayvaganı, babacanı, Bağalanı, boş sanı, camadanı, Cumayanı, Çamalanı, Dereyanı, Dutalanı, eğsiranı, eksiranı, el ilanı, eldığanı, eldovanı, elsıranı, evçıyanı, ...

7 harfli

alabanı, alamanı, alihanı, aliyanı, Atalanı, bağlanı, Beyhanı, çöpcanı, Dağyanı, davranı, durvanı, emedanı, Eralanı, esıranı, esiranı, F oranı, gaytanı, Gölyanı, gudyanı, güdyanı, Hanyanı, ...

6 harfli

baranı, basanı, başanı, boranı, cıdanı, cidanı, dıranı, diranı, dolanı, doranı, ermanı, ersanı, fuçanı, gadanı, garanı, haranı, horanı, ısranı, İşhanı, karañı, kazanı, ...

5 harfli

alanı, amanı, ayanı, imanı, inanı, uvânı

4 harfli

banı, danı, ganı, hanı, kanı, manı, sanı, tanı, yanı

3 harfli

anı

Kelime Ara