ana kadın

ana kadın

a. Bir ailede veya bir toplulukta en çok saygı gösterilen kadın: “Alınganları hep kolladım. Bana ne yahu! Ana kadın olmak hep bana mı düşecek?” -N. Meriç.


ana kadın için benzer kelimeler


ana kadın, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', ' ', 'k', 'a', 'd', 'ı', 'n', şeklindedir.
ana kadın kelimesinin tersten yazılışı nıdak ana diziliminde gösterilir.