anaçark

anaçark Osm. ana dişli çark

anaçark, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'ç', 'a', 'r', 'k', şeklindedir.
anaçark kelimesinin tersten yazılışı kraçana diziliminde gösterilir.