anal kese apokrin bez karsinomu

anal kese apokrin bez karsinomu İng. anal sac apocrine gland carcinoma

Genellikle yaşlı dişi köpeklerde görülen, apokrin bez epitelinden köken alan, hiperkalsemi ve psödohiperparatroidizme neden olan kötücül bir tümör. Bu tümörlerin yarısından fazlası tanıdan önce metastaz yapmış durumda olur.


anal kese apokrin bez karsinomu için benzer kelimeler


anal kese apokrin bez karsinomu, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', ' ', 'a', 'p', 'o', 'k', 'r', 'i', 'n', ' ', 'b', 'e', 'z', ' ', 'k', 'a', 'r', 's', 'i', 'n', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
anal kese apokrin bez karsinomu kelimesinin tersten yazılışı umonisrak zeb nirkopa esek lana diziliminde gösterilir.