analjezi

analjezi Fr. analgésie

a. tıp Ağrı yitimi.


analjezi İng. analgesia

Ağrı kesilmesi.


analjezi için benzer kelimeler


analjezi, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'l', 'j', 'e', 'z', 'i', şeklindedir.
analjezi kelimesinin tersten yazılışı izejlana diziliminde gösterilir.