analsim

analsim

bk. zeolit.


analsim, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'l', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
analsim kelimesinin tersten yazılışı mislana diziliminde gösterilir.