andırış hısımlığı

andırış hısımlığı Fr. parenté analogique

Diller arasında gerçek bir hısımlığa değil, sırf benzerliğe dayanan yakınlık.


andırış hısımlığı için benzer kelimeler


andırış hısımlığı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'h', 'ı', 's', 'ı', 'm', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
andırış hısımlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılmısıh şırıdna diziliminde gösterilir.