Andronovo kültürü

Andronovo kültürü İng. Androvono culture Alm. Andronowo-Kultur Fr. culture d'Andronovo

Andronovo kültürü için benzer kelimeler


Andronovo kültürü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'n', 'd', 'r', 'o', 'n', 'o', 'v', 'o', ' ', 'k', 'ü', 'l', 't', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
Andronovo kültürü kelimesinin tersten yazılışı ürütlük ovonordnA diziliminde gösterilir.