anesteziyoloji

anesteziyoloji Fr. anesthésiologie

a. (l ince okunur) tıp Anestezi bilimi.


anesteziyoloji İng. anesthesiology

Anestezik maddeleri ve uygulanışı biçimini konu alan bilim dalı.


anesteziyoloji, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'e', 's', 't', 'e', 'z', 'i', 'y', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', şeklindedir.
anesteziyoloji kelimesinin tersten yazılışı ijoloyizetsena diziliminde gösterilir.