ang

ang

İki tarla arasındaki sınır, set şeklindeki ayrıntı.


ang

Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.


ang

Bülbül büyüklüğünde, sarı renkli bir ilkbahar kuşu, çalıkuşu.


ang, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, g harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', şeklindedir.
ang kelimesinin tersten yazılışı gna diziliminde gösterilir.