anga

anga

Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.


anga

Bülbül büyüklüğünde, sarı renkli bir ilkbahar kuşu, çalıkuşu.


anga

1. Zengin, varlıklı. 2. Geniş.


anga

Aksi, hırçın, huysuz hayvan.


anga

Ona


anga, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'a', şeklindedir.
anga kelimesinin tersten yazılışı agna diziliminde gösterilir.