angarı

angarı

Ankara


angarı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
angarı kelimesinin tersten yazılışı ıragna diziliminde gösterilir.