angaryaya koşmak

angaryaya koşmak

birini zorunlu olmadığı hâlde bir işte çalışmaya zorlamak.


angaryaya koşmak için benzer kelimeler


angaryaya koşmak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'a', 'r', 'y', 'a', 'y', 'a', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
angaryaya koşmak kelimesinin tersten yazılışı kamşok ayayragna diziliminde gösterilir.