angasoy

angasoy

Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.


angasoy, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'a', 's', 'o', 'y', şeklindedir.
angasoy kelimesinin tersten yazılışı yosagna diziliminde gösterilir.