angı

angı

Eklem, mafsal, boğum.


angı

Hayvanlarda dişlerin üst tarafında veya damakta çıkarak ot yemelerine engel olan şişlik, et parçası.


angı

Hatıra, hediye, armağan.


angı

Şan, şöhret, ün, lâkap.


angı

1. bk. an (I)-4. 2. bk. an (I)-7.


Angı Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Şan, şöhret, ün. 2. Hatıra, hediye, armağan.


angı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'ı', şeklindedir.
angı kelimesinin tersten yazılışı ıgna diziliminde gösterilir.