angıç

angıç, -cı

a. hlk. Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabalarının iki tarafına takılan parmaklık, kanat.


angıç

Harman zamanı, fazla sap yüklemek için öküz ve at arabalarının iki tarafına konan tahta parmaklıklı kanat.


angıç

Zakkum ağacı.


angıç

Doğru dürüst yürümiyen: Angıçlık yapma, biraz hızlı yürü.


angıç

Kağnı ve at arabalarının, saman taşımak için, kenarlarına konan parmaklık ya da tahtalar (-Bursa; Oyaca *Haymana, ilhan *Ayaş; Yurtbeyi *Gölbaşı Çukurören *Güdül -Ankara)


angıç için benzer kelimeler


angıç, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'ı', 'ç', şeklindedir.
angıç kelimesinin tersten yazılışı çıgna diziliminde gösterilir.