angıdak

angıdak

Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.


angıdak

Aptal, ahmak.


angıdak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'ı', 'd', 'a', 'k', şeklindedir.
angıdak kelimesinin tersten yazılışı kadıgna diziliminde gösterilir.