angıdık

angıdık

Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.


angıdık, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'ı', 'd', 'ı', 'k', şeklindedir.
angıdık kelimesinin tersten yazılışı kıdıgna diziliminde gösterilir.