angıraz

angıraz

Halsiz, dermansız: Hastalık beni angıraz yaptı.


angıraz, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'ı', 'r', 'a', 'z', şeklindedir.
angıraz kelimesinin tersten yazılışı zarıgna diziliminde gösterilir.