angış

angış

Söz konusu.


Angış Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Anı, hatıra.


angış için benzer kelimeler


angış, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'ı', 'ş', şeklindedir.
angış kelimesinin tersten yazılışı şıgna diziliminde gösterilir.