angmak

angmak

Birinin arkasından konuşmak, lâfını etmek, anmak.


angmak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
angmak kelimesinin tersten yazılışı kamgna diziliminde gösterilir.