anguduk

anguduk

Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.


anguduk, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'u', 'd', 'u', 'k', şeklindedir.
anguduk kelimesinin tersten yazılışı kudugna diziliminde gösterilir.