angulus kaudalis

angulus kaudalis İng. angulus caudalis

anat. Arka açı.


angulus kaudalis için benzer kelimeler


angulus kaudalis, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'u', 'l', 'u', 's', ' ', 'k', 'a', 'u', 'd', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
angulus kaudalis kelimesinin tersten yazılışı siladuak sulugna diziliminde gösterilir.