angurmak

angurmak

Eşek bağırmak, anırmak.


angurmak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
angurmak kelimesinin tersten yazılışı kamrugna diziliminde gösterilir.