angutlaşmak

angutlaşmak

(nsz) argo Angut duruma gelmek, ahmaklaşmak, bönleşmek.


angutlaşmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'u', 't', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
angutlaşmak kelimesinin tersten yazılışı kamşaltugna diziliminde gösterilir.