anıklık ölçeri

anıklık ölçeri İng. aptitude test

Bireyin bir davranış ya da beceri dizisini hangi düzeyde öğrenebileceğini saptayan bir ölçer.


anıklık ölçeri için benzer kelimeler


anıklık ölçeri, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
anıklık ölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlö kılkına diziliminde gösterilir.