anıñ, (anuñ)

anıñ, (anuñ)

1. Onun. 2. Onun için.


anın

Onun için, tevekkeli değil: Anın söylenmiyor, meğer küsmüş.


anıñ, (anuñ) için benzer kelimeler


anıñ, (anuñ), 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'ı', 'ñ', ',', ' ', '(', 'a', 'n', 'u', 'ñ', ')', şeklindedir.
anıñ, (anuñ) kelimesinin tersten yazılışı )ñuna( ,ñına diziliminde gösterilir.