anıtık

anıtık

Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.


anıtık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'ı', 't', 'ı', 'k', şeklindedir.
anıtık kelimesinin tersten yazılışı kıtına diziliminde gösterilir.