anjiyotensin I

anjiyotensin I İng. angiotensinI

Kan basıncının artırılmasında görevli renin-anjiyotensin mekanizmasının bir bölümünü oluşturan, anjiyotensinojenden biçimlenen protein yapılı bir molekül.


anjiyotensin I için benzer kelimeler


anjiyotensin I, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, I harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'j', 'i', 'y', 'o', 't', 'e', 'n', 's', 'i', 'n', ' ', 'I', şeklindedir.
anjiyotensin I kelimesinin tersten yazılışı I nisnetoyijna diziliminde gösterilir.