ankırmah

ankırmah

Eşek bağırmak, anırmak.


ankırmah, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
ankırmah kelimesinin tersten yazılışı hamrıkna diziliminde gösterilir.