ankıt

ankıt

Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.


ankıt

Ördekten daha iri, kiremit renkli bir çeşit kuş, angıt.


ankıt

1. bk. anga (I). 2. bk. angıdı.


ankıt

bk. anıt.


ankıt, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'k', 'ı', 't', şeklindedir.
ankıt kelimesinin tersten yazılışı tıkna diziliminde gösterilir.