anlaşmanın özel koşulları

anlaşmanın özel koşulları İng. terms and conditions of assignment

Özel izin anlaşmasında, genel koşullar yanında yer alan özel nitelikteki koşullar.


anlaşmanın özel koşulları için benzer kelimeler


anlaşmanın özel koşulları, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'u', 'l', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
anlaşmanın özel koşulları kelimesinin tersten yazılışı ıralluşok lezö nınamşalna diziliminde gösterilir.