anlatım aracı

anlatım aracı İng. means of expression

Bir şeyi anlatmada kullanılan simge niteliğinde bir nesne.


anlatım aracı İng. means of expression

Bir şeyi anlatmada kullanılan gereç ya da eşya.


anlatım aracı için benzer kelimeler


anlatım aracı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'l', 'a', 't', 'ı', 'm', ' ', 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
anlatım aracı kelimesinin tersten yazılışı ıcara mıtalna diziliminde gösterilir.