annandırmak

annandırmak

Hayvanlar toprakta yatıp yuvarlanmak.


annandırmak

Ekmeği yağ yeya pekmeze batırarak bulamak.


annandırmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
annandırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrıdnanna diziliminde gösterilir.