anneh

anneh

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem.


anneh, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'e', 'h', şeklindedir.
anneh kelimesinin tersten yazılışı henna diziliminde gösterilir.